Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Szkoły Policealne

TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH

Po ukończeniu nauki na kierunku technik usług pocztowych i finansowych będziesz przygotowany do pracy w instytucjach świadczących usługi pocztowe, finansowe, kurierskie, logistyczne. Jako technik usług pocztowych i finansowych będziesz osobą odpowiedzialną za przyjmowanie, przewóz, doręczanie i wydawanie przesyłek pocztowych, przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat, rozliczanie przekazów pieniężnych i pocztowych, rozliczanie przekazów pieniężnych i pocztowych oraz Pocztowych Zleceń Wypłat.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Nauka trwa rok (2 semestry), otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem: TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH
 • Zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

 • zaświadczenia do  ZUS, KRUS i innych
 • legitymacja szkolna
 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy dla naszych Słuchaczy i Absolwentów
 • praktyki zawodowe

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Zawód: Technik Usług Pocztowych i Finansowych
Kwalifikacje:
K1 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu
towarowego  (A.66.)
K2 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich (A.67.)

Go to top of page