Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Szkoły policealne

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

Po ukończeniu nauki na kierunku technik telekomunikacji będziesz przygotowany do montowania, uruchamiania i konserwacji urządzeń radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych, telewizyjnych, telekomunikacyjnych w celu zapewnienia ciągłości ich pracy i zachowania parametrów transmisji sygnałów. Będziesz mógł sprawować kontrolę nad jakością wymienionych urządzeń. Zdobywając zawód technik telekomunikacji będziesz mógł podjąć pracę w firmach telekomunikacyjnych, informatycznych oraz w tych, które eksploatują sprzęt telekomunikacyjny.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Nauka trwa 2 lata (4 semestry),  otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI
 • Zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

 • zaświadczenia do  ZUS, KRUS i innych
 • legitymacja szkolna
 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy dla naszych Słuchaczy i Absolwentów
 • praktyki zawodowe

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Zawód: Technik Telekomunikacji
Kwalifikacje:
K1 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych (E.2.)
K2 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej (E.9.)
K3 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych (E.10.)

Go to top of page