Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Szkoły Policealne

TECHNIK TELEINFORMATYK

Po ukończeniu nauki na kierunku technik teleinformatyk będziesz przygotowany do montowania, konfigurowania komputerów i ich podzespołów. Instalowania programów operacyjnych i sterowników w komputerach, instalowania komputerów w sieci i zapobiegania zawirusowaniu sieci. Będziesz mógł uczestniczyć w projektowaniu i rozbudowie systemów komputerowych.
Teleinformatyk również współpracujesz użytkownikami systemów komputerowych i sieci w zakresie serwisu technicznego. Technik teleinformatyk może zajmować się wdrażaniem nowoczesnych urządzeń w przedsiębiorstwach, standaryzacją serwerów i stacji roboczych, wykonywać przeglądy i naprawy sprzętu komputerowego.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Nauka trwa 2 lata (4 semestry), otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem: TECHNIK TELEINFORMATYK
 • Zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

 • zaświadczenia do  ZUS, KRUS i innych
 • legitymacja szkolna
 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy dla naszych Słuchaczy i Absolwentów
 • praktyki zawodowe

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Zawód: Technik Teleinformatyk
Kwalifikacje:
K1 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich (E.15)
K2 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13)
K3 Montaż i eksploatacja sieci rozległych (E.16)

Go to top of page