Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Szkoły Policealne

TECHNIK REALIZACJI DŹWIĘKU

K1 Montaż nagrań dźwiękowych
K2 Realizacja nagrań studyjnych


Po zakończeniu nauki absolwent może podjąć pracę w studiach nagrań dźwiękowych, wytwórniach filmowych, ośrodkach telewizyjnych i radiowych. Szkołą przygotowuje absolwenta do następujących zadań zawodowych:

 • rejestrowania materiału dźwiękowego
 • obsługiwania urządzeń i programów systemu MIDI
 • wykonywania montażu, konserwacji i archiwizacji materiału dźwiękowego
 • Wykonywania miksowania i przetwarzania materiału dźwiękowego
 • wystarczy mieć ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum
 • Technik realizacji dźwięku – nauka trwa 2 lata (K1, K2), każda kwalifikacja kończy się egzaminem OKE i otrzymuje się zaświadczenie potwierdzające daną kwalifikację
 • zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym

TO DOSTAJESZ !!!

 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacji
 • praktyka zawodowa

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Technik realizacji dźwięku

Go to top of page