Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Szkoły Policealne

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Na tym kierunku przygotujemy Cię do zawodowego zajęcia się podatkami, rachunkami i sprawami
finansowo-księgowymi w dowolnym przedsiębiorstwie. Nauczymy Cię stosować narzędzia rachunkowości finansowej. Prowadzić rachunkowość w przedsiębiorstwie, dokonywać rozliczeń finansowych, kontrolować dokumenty księgowe, sporządzać sprawozdania finansowe, nadzorować terminy spłat zobowiązań. Zostaniesz doskonale przygotowany  do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Nauka trwa 2 lata (4 semestry), otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
 • Zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

 • zaświadczenia do  ZUS, KRUS i innych
 • legitymacja szkolna
 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy dla naszych Słuchaczy i Absolwentów
 • praktyki zawodowe

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Zawód: Technik Rachunkowości
Kwalifikacje:
K1 Prowadzenie rachunkowości (AU.36.)
K2 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (AU.65)

Technik rachunkowości

Go to top of page