Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Szkoły Policealne

TECHNIK OPTYK

K1 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych (M.14.) (600 godz.)
K2 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych (M.30.)
(300 godz.)

Słuchacz kształcący się w zawodzie technik optyk  będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania i naprawiania elementów i układów optycznych
 • wykonywania pomiarów oftalmicznych
 • udzielania instruktażu w zakresie dobierania pomocy wzrokowych i posługiwania się nimi
 • wykonywania i naprawiania pomocy wzrokowych
 • wystarczy mieć ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum
 • Technik Optyk – nauka trwa 2 lata (K1, K2), każda kwalifikacja kończy się egzaminem OKE
  i otrzymuje się zaświadczenie potwierdzające daną kwalifikację
 • zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym

TO DOSTAJESZ !!!

 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacji
 • praktyka zawodowa

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Go to top of page