Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Szkoły Policealne

TECHNIK INFORMATYK

Na tym kierunku nauczymy Cię projektowania sieci i administrowania sieciami, składania i konfigurowania sprzętu, prowadzenia szkoleń, wdrażania programów, projektowania, ulepszania i wdrażania komputerowych systemów informacji, a także zarządzania bazą danych. Pracę możesz podjąć wszędzie tam gdzie istnieją sieci komputerowe, banki, urzędy, telekomunikacja, w firmach zajmujących się dostawą sprzętu komputerowego. Pozyskane kwalifikacje umożliwią Tobie również  założenie własnej firmy zajmującej się programowaniem, serwisowaniem sprzętu komputerowego.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Nauka trwa 2 lata (4 semestry), otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem: TECHNIK INFORMATYK
 • Zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

 • zaświadczenia do  ZUS, KRUS i innych
 • legitymacja szkolna
 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy dla naszych Słuchaczy i Absolwentów
 • praktyki zawodowe

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Zawód: Technik informatyk
Kwalifikacje:
K1 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (EE.08.)
K2 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (EE.09.)

Technik informatyk

Go to top of page