Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Szkoły Policealne

TECHNIK GEOLOG

Po ukończeniu nauki na kierunku technik geolog będziesz mógł pracować przy nadzorze wykonywania odwiertów badawczych, współpracować z inżynierami geologami. W budownictwie geolog opracowuje dane niezbędne do określania jak duża konstrukcja może zostać zbudowana w danych warunkach. Poza tym zostaniesz przygotowany do prowadzenia dokumentacji i przetwarzania wyników badań, a także do prowadzenia działalności geoturystycznej.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Nauka trwa 2 lata (4 semestry), otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem: TECHNIK GEOLOG
 • Zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

 • zaświadczenia do  ZUS, KRUS i innych
 • legitymacja szkolna
 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy dla naszych Słuchaczy i Absolwentów
 • praktyki zawodowe

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Zawód: Technik Geolog
Kwalifikacje:
K1 Wykonywanie prac geologicznych (R.25.)

Go to top of page