Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Szkoły Policealne

TECHNIK GEODETA

Technik geodeta współpracuje z inżynierem geodetą przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak pomiary astronomiczne, grawimetryczne, wysokościowe i topograficzne. Nauczymy Cię wykonywania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opracowywania dokumentacji techniczno-kosztorysowej. Absolwent tego kierunku może zostać zatrudniony w urzędach miasta i gmin, biurach projektowych czy też nawet rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Nauka trwa 2 lata (4 semestry), otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem: TECHNIK GEODETA
 • zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

 • zaświadczenia do  ZUS, KRUS i innych
 • legitymacja szkolna
 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy dla naszych Słuchaczy i Absolwentów
 • praktyki zawodowe

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Zawód: Technik geodeta
Kwalifikacje:
K1 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów (B.34.)
K2 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych (B.35.)
K3 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami  (B.36.)

Go to top of page