Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Szkoły Policealne

TECHNIK BUDOWY DRÓG

Nauczymy Cię jak sporządzać projekty ulic, dróg, planować ich odwodnienie, układ zieleni. Prowadzić rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień. Jako technik drogownictwa będziesz mógł pełnić funkcję inspektora gminnego lub miejskiego ds. komunikacji lub drogownictwa. Możesz też znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się budową dróg i autostrad.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Nauka trwa 2 lata (4 semestry), otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem: TECHNIK BUDOWY DRÓG
 • Zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

 • zaświadczenia do  ZUS, KRUS i innych
 • legitymacja szkolna
 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy dla naszych Słuchaczy i Absolwentów
 • praktyki zawodowe

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Zawód: Technik drogownictwa
Kwalifikacje:
K1 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych; (BD.01.)
K2 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów; (BD.25.)

Technik budowy dróg

Go to top of page