Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Szkoły Policealne

TECHNIK ADMINISTRACJI

Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w firmie za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, regulaminów i innych dokumentów. Odpowiada za prawidłowy przepływ informacji. Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej, urzędach powiatowych, miejskich, w jednostkach organizacyjnych, samorządach.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Nauka trwa 2 lata (4 semestry), otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem: TECHNIK ADMINISTRACJI
 • Zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

 • zaświadczenia do  ZUS, KRUS i innych
 • legitymacja szkolna
 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy dla naszych Słuchaczy i Absolwentów
 • praktyki zawodowe

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Zawód: Technik administracji
Kwalifikacje:
K1 Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.)

Technik administracji

Go to top of page