Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Szkoły Policealne

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Po ukończeniu nauki na kierunku opiekun w domu pomocy społecznej będziesz przygotowany do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym. Jako opiekun w domu pomocy społecznej możesz pomagać podopiecznemu w codziennych czynnościach, pielęgnacji oraz dbaniu o zdrowie. Możesz  również udzielać pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego oraz mobilizować podopiecznego do aktywizacji.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Nauka trwa 2 lata (4 semestry),  otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem: OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 • Zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

 • zaświadczenia do  ZUS, KRUS i innych
 • legitymacja szkolna
 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy dla naszych Słuchaczy i Absolwentów
 • praktyki zawodowe

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Zawód: Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Kwalifikacje:
K1 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (Z.6.)

Zakres edukacyjny OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Go to top of page