Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Szkoły Policealne

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Uzyskanie tego tytułu zawodowego pozwala na rozpoczęcie pracy w domu opieki osób niepełnosprawnych, współtworzenie programów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, w fundacjach i stowarzyszeniach, specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych, a także w przedszkolach i szkołach Integracyjnych. Możesz również współpracować z instytucjami ułatwiając poszukiwanie sponsorów w działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych, a także założyć własną działalność.

 • szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nauka trwa rok (2 semestry), kończy się egzaminem z przygotowania zawodowego, otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 • zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

 • zaświadczenia do  ZUS, KRUS i innych
 • legitymacja szkolna
 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy dla naszych Słuchaczy i Absolwentów
 • praktyki zawodowe

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Zawód: Asystent osoby niepełnosprawnej
Kwalifikacje:
K1 Udzielania pomocy i organizowania wsparcia osobie niepełnosprawnej (Z.8.)

Zakres edukacyjny ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Go to top of page