Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - NOWA FORMA KSZTAŁCENIA!!!

Zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie oświaty, które będą obowiązywały od 1 września 2012 r., wprowadzamy nową formę kształcenia dla dorosłych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

Co wnosi nowa forma kształcenia zawodowego...?

Z dniem 1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe. KKZ umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w obrębie danego zawodu. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Co to są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)...?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zakresie jednej kwalifikacji (K). Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego . Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji  przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE). Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda pozytywnie egzamin  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu. Zdobycie wszystkie kwalifikacji w obrębie danego zawodu wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie dyplomu technika w danym zawodzie, aby zapisać się na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe wystarczy ukończone gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową.

Dla kogo dyplom technika...?

Dyplom technika w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w obrębie danego zawodu jak również osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w obrębie danego zawodu po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
Osoba, która posiada tylko wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji.

Nowa forma kształcenia umożliwia osobom dorosłym dalsze kształcenie oraz doskonalenie zawodowe już w trakcie aktywności zawodowej. Pozwala na łatwiejsze dostosowanie się do potrzeb rynku pracy oraz elastyczność zawodową.

Zawody w jakich można kształcić się w formie KKZ:

 • technik budownictwa
 • technik elektryk
 • technik cyfrowych procesów graficznych
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik rolnik
 • technik optyk
 • technik ekonomista
 • technik logistyk
 • technik spedytor
 • fotograf
 • fototechnik
 • technik obsługi turystycznej
 • technik hotelarstwa
 • fryzjer
 • technik usług fryzjerskich
 • sprzedawca
 • technik handlowiec
 • technik księgarstwa
 • ogrodnik
 • rolnik

   

szczegóły w zakładce Kursy kwalifikacyjne pod hasłem "wybierz szkołę i kierunek" na stronie głównej

drukuj | 2012-05-08 | wróć
Go to top of page