Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Roczna Szkoła Policealna

TRENER PERSONALNY

Kurs Trener Personalny jego celem jest przekazanie kursantom wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania zawodu Trenera Personalnego. Absolwent po ukończeniu kursu przygotowany zostanie do podjęcia pracy z klientem indywidualnym oraz z grupami osób w różnym wieku i o zróżnicowanym stopniu sprawności fizycznej. Będzie mógł pracować zarówno w klubie fitness jak również samodzielnie.

  • Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych
  • Realizujemy program autorski pracowników Plus Edukacja
  • Nauka trwa rok (2 semestry), kończy się egzaminem, otrzymujesz dyplom zawodowy z tytułem: TRENER PERSONALNY zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  • Zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

  • zaświadczenia do  ZUS, KRUS i innych
  • materiały z zajęć przez Internet
  • pośrednictwo pracy dla naszych Słuchaczy i Absolwentów

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • 2 zdjęcia

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

TRENER PERSONALNY

Go to top of page
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }