Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Roczna Szkoła Policealna

SPECJALISTA DS. DIETETYKI

Na tym kierunku nauczymy cię organizacji, prowadzenia i nadzorowania procesu produkcyjnego przygotowywania potraw dietetycznych i monitorowania ich zgodności z recepturą i standardami; badać i oceniać wartość dietetyczną i kaloryczną potraw, prawidłowości zastosowanych receptur oraz zachowania norm racjonalnego żywienia. Specjalista ds. dietetyki udziela porad i konsultacji w zakresie racjonalnego żywienia zarówno dla klientów indywidualnych jak i zbiorowych (instytucjonalnych).
Pracę znajdziesz w placówkach takich jak: publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria i uzdrowiska, placówki zbiorowego żywienia (przedszkola, szkoły, restauracje)

  • szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych
  • realizujemy program autorski pracowników Plus Edukacja
  • nauka trwa rok (2 semestry), kończy się egzaminem, otrzymujesz dyplom zawodowy z tytułem: SPECJALISTA DS. DIETETYKI zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  • zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

  • zaświadczenia do  ZUS, KRUS i innych
  • materiały z zajęć przez Internet
  • pośrednictwo pracy dla naszych Słuchaczy i Absolwentów

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • 2 zdjęcia

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Zawód: Specjalista ds. dietetyki
Nr zawodu: 229301

Go to top of page