Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Roczna Szkoła Policealna

PSI TRENER

Stworzyliśmy ten kurs dla osób, które chcą połączyć swoją pasję z pracą jako trener psów. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy z psami i ich właścicielami. Kurs składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych ze swoim psami oraz psami klientów. Metody pracy to praca głównie na emocjach, komunikacji i zrozumieniu problemów psa oraz podejściu indywidualnego do każdego klienta. Kadra wykładowców to osoby doświadczone i znane w środowisku kynologicznym które z wielką chęcią podzielą się swoją wiedzą.

 • Moduł I. Kynologia - 43 godzin: • historia i udomowienie psa • grupy i rasy psów oraz predyspozycje grup • etapy rozwoju psa, rozwój psychiczny i wychowanie psa na poszczególnych etapach, okresy lękowe u psa • teoria uczenia • stres - objawy, przyczyny • emocje, układ limbiczny, zmysły u psa • komunikacja psów - podstawy etogramu psów • teoria dominacji u psów, podstawowe potrzeby psów • handling, umiejętność prezentowania psa • grooming, podstawy • regulamin wystaw psów rasowych • trening z psem wystawowym • pies i dziecko • struktura społeczna psów - canis familiaris • odpowiedzialny wybór psa • zabawy edukacyjne • analiza • filmów z pracy z psami na placu treningowym • wykład o tropieniu użytkowym
 • Moduł II. Choroby psów - 40 godzin: • choroby zakaźne psów (patogeneza, objawy, regulacje prawne, podstawy leczenia) • szczepienia ochronne psów • pasożyty wewnętrzne • pasożyty zewnętrzne • kwarantanna a socjalizacja psów • podstawowe informacje fizjologiczne • podstawy analizy badań laboratoryjnych, metody pozyskiwania próbek • wpływ chorób na zachowanie się zwierząt • zasady pierwszej pomocy • stany zagrożenia życia • predyspozycje rasowe do występowania chorób
 • Moduł III. Metody pracy szkoleniowej - 12 godzin: • metody stosowane do szkolenia psa • sposoby uzyskiwania pożądanych zachowań • eliminacja zachowań niepożądanych • motywowanie psa • psie sporty • przygotowywanie psów do wykonywania zadań specjalistycznych i sportowych • sporty kynologicznych • pozytywne metody pracy z psami • pozytywne bodźce wzmacniające zachowanie
 • Moduł IV. Praktyczna praca z psami - 210 godzin: Nauka komend i umiejętności: • chodzenie na luźnej smyczy • siad • waruj • stój • puść • zostaw • zostań • noga - dostawianie do nogi • równaj - chodzenie przy nodze • na miejsce • socjalizacja psa • samokontrola i wyciszanie • rozwiązywanie podstawowych problemów • praca węchowa psa (tropienie) • szkolenie psa za pomocą klikera • nauka sztuczek • freesby nauka sportu
 • Moduł V. Elementy pracy behawioralnej - 16 godzin: • praca z psem nadpobudliwym • praca z psem lękliwym • praca z psem agresywnym • omówienie filmów pracy psów problemowych
 • Moduł VI. Organizacja szkoły szkolenia psów - 15 godzin: • organizacja zajęć szkoleniowych • rodzaje klientów i sposób ich pracy z nimi • motywowanie właścicieli psów • współpraca trenera psów z behawiorystą • BHP pracy podczas szkolenia psów • zasady zachowania dobrostanu psów w zakresie szkolenia psów i psów z ich przewodnikami • indywidualne konsultacje z uczestnikami • cechy psychiczne i użytkowe poszczególnych wybranych ras • ocenianie cech użytkowych psa • porady dla właścicieli przygotowanie materiałow do pracy z grupa - edukacja • praca indywidualna z klientem • praca indywidualna z psem agresywnym • ocenianie ryzyka nieprzewidzianych sytuacji
 • Moduł VII. Praca trenera w schronisku - 8 godzin: • ustawa o ochronie zwierząt • bezpieczeństwo i higiena pracy w schronisku • bezpieczny kontakt z psami w boksach • praca nad zachowaniami psów w schroniskach • dobór psa do rodziny • wprowadzanie psa do nowego domu (do psa rezydenta) • umowy adopcyjne, ankiety przedadopcyjne ? korzyści płynące z ich wykorzystywania, treść ankiety
 • Moduł VIII. Marketing - 20 godzin: • reklama • sprzedaż • etyka zawodowa • psychologia biznesowa

Kadra szkoląca (oddział Wrocław)

 • Mirela Batog - nauczyciel Marketingu. Wieloletnie doświadczenie w pracy w korporacjach pozwoliło jej nabyć praktyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania człowieka w życiu zawodowym oraz trudności, które temu towarzyszą. Pracuje w nurcie terapii poznawczo- behawioralnej, wykorzystując podejście dialektycznej terapii behawioralnej, Racjonalnej Terapii Zachowań oraz coachingu Wiceprezes w fundacji Oleśnickie Bidy.
 • Roman Kiełbus - zajęcia z tropienia. Instruktor ZHP, wychowawca pokoleń zuchów i harcerzy na HOW Rancho, tropi użytkowo od 4 lat z Boska Yukki i cavalierka Hoshi, zaczynał pod okiem Katarzyny i Harmaty, potem Krzysztofa Gostyńskiego.Współzałożyciel grupy tropiącej Niuch we Wrocławiu.
 • Alex Borysiewicz - pasjonata sportów psich, hodowca i właściciel czterech psów z którymi startuje w zawodach: finalista zawodów Latające Psy,Obedience,wyścigi zaprzęgów.
 • Izabela Klapińska - trener, behawiorysta zwierzęcy oraz uczestnik wielu szkoleń w róznych dziedzinach związanych z psami. Na codzień prowadzi ośrodek terapii zachowań psów oraz fundacje Oleśnickie Bidy.
 • Julia Miller - dr nauk weterynaryjnych, adiunkt na Katedrze Immunologii, Patofizjologii i Prewencji. Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Absolwentka studiów podyplomowych "Psychologia zwierząt, zagadnienia podstawowe i aplikacyjne" w Instytucie psychologii PAN w Warszawie (2011), studium dyplomowego Center of Applied Pet Ethology Polska (2012) oraz kursu "Studium kot - zachowania prawidłowe i zaburzenia behawioralne" (2013). Prowadzi zajęcia m.in. z etologii i dobrostanu zwierząt oraz z psychofarmakologii dla studentów weterynarii we Wrocławiu. W pracy naukowej skupia się na fizjologicznych parametrach oceny stresu u psów. Prowadzi dom tymczasowy dla psów i kotów.

 

 • Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych
 • Realizujemy program autorski pracowników Plus Edukacja
 • Nauka trwa rok (2 semestry), kończy się egzaminem, otrzymujesz dyplom zawodowy z tytułem: PSI TRENER zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 • Zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

 • zaświadczenia do  ZUS, KRUS i innych
 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy dla naszych Słuchaczy i Absolwentów

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 2 zdjęcia

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

 

Go to top of page
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }