Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Roczna Szkoła Policealna

OPTYK OKULAROWY

Na tym kierunku dowiesz się jak dokonywać pomiarów oftalmicznych za pomocą stereometru, oftalomometru, frontofokometru, kasety okulistycznej, tablic testowych itp. oraz przeprowadzać badania komputerowe wzroku. Dobierać szkła okularowe lub soczewki kontaktowe, korygujące wady wzroku (dalekowzroczność, zez ukryty, krótkowzroczność, astygmatyzm i inne), na podstawie własnych pomiarów lub recepty lekarza okulisty.Dobierać pomoce wzrokowe i okulary specjalne oraz montować szkła okularowe do okularów słuchowych oraz dobierać oprawy okularowe.

  • Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych
  • Realizujemy program autorski pracowników Plus Edukacja
  • Nauka trwa rok (2 semestry), kończy się egzaminem, otrzymujesz dyplom zawodowy z tytułem: OPTYK OKULAROWY zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  • Zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

  • zaświadczenia do  ZUS, KRUS i innych
  • materiały z zajęć przez Internet
  • pośrednictwo pracy dla naszych Słuchaczy i Absolwentów

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • 2 zdjęcia

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Go to top of page