Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Roczna Szkoła Policealna

OPERATOR URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I ODPYLAJĄCYCH

Na tym kierunku dowiesz się jak prowadzi się obsługę urządzeń odpylających i klimatyzacyjnych, gwarantując ich sprawność oraz nieprzerwaną i ekonomiczną pracę,używając przenośnych przyrządów kontrolno-pomiarowych.Nauczysz się kontrolowania skuteczności wietrzenia pomieszczeń,kontrolowania czerpania, oczyszczania,ogrzewania, nawilżania i chłodzenia powietrza za pomocą aparatury kontrolnej-kontrolowanie pracy wentylatorów i komór wentylacyjnych. Poznasz zasady zapewnienia właściwego mikroklimatu w klimatyzowanych pomieszczeniach.

  • Szkoła wpisana jest do  ewidencji szkół niepublicznych
  • Realizujemy program autorski pracowników Plus Edukacja
  • Nauka trwa rok (2 semestry), kończy się egzaminem, otrzymujesz dyplom zawodowy z tytułem: OPERATOR URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I ODPYLAJĄCYCH zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  • Zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

  • zaświadczenia do  ZUS, KRUS i innych
  • materiały z zajęć przez Internet
  • pośrednictwo pracy dla naszych Słuchaczy i Absolwentów

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • 2 zdjęcia

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Go to top of page