Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Roczna Szkoła Policealna

KSIĘGOWY

Na tym kierunku nauczymy Cię prowadzenia pełnych rejestrów wszystkich transakcji finansowych zgodnie z zasadami księgowania, zapoznamy z prawem finansowym i gospodarczym oraz podstawami ekonomii. Dowiesz się jak przygotowywać umowy i inne dokumenty konieczne przy zawieraniu transakcji finansowych. Pokażemy jak prowadzić księgową dokumentację firmy z wykorzystaniem oprogramowania. Pracę będziesz mógł podjąć w urzędach, działach finansowych.

  • Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych
  • Realizujemy program autorski pracowników Plus Edukacja
  • Nauka trwa rok (2 semestry), kończy się egzaminem, otrzymujesz dyplom zawodowy z tytułem: KSIĘGOWY zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  • zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

  • zaświadczenia do  ZUS, KRUS i innych
  • materiały z zajęć przez Internet
  • pośrednictwo pracy dla naszych Słuchaczy i Absolwentów

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • 2 zdjęcia

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Go to top of page