Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Roczna Szkoła Policealna

GRAFIK KOMPUTEROWY

Na tym kierunku nauczysz się opracowywać projekty graficzne, obsługiwać programy grafiki wektorowej, tworzyć elementy dźwiękowe oraz animowane, dobierać do tekstu danej publikacji rodzaj czcionki, interlinie, styl, wielkość wcięć akapitowych, sposób ustawiania tytułów i śródtytułów zgodnie zasadami zachowania kompozycji i estetyki w grafice, wykonywać skład komputerowy materiałów graficznych, tworzyć prezentacje multimedialne. Pracę będziesz mógł znaleźć w firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw, agencjach reklamowych, studiach projektowych, drukarniach, wydawnictwach.

  • Szkoła wpisana do ewidencji szkół niepublicznych
  • Realizujemy program autorski pracowników Plus Edukacja
  • Nauka trwa rok (2 semestry), kończy się egzaminem, otrzymujesz dyplom zawodowy z tytułem: GRAFIK KOMPUTEROWY zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  • Zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

  • zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych
  • materiały z zajęć przez Internet
  • pośrednictwo pracy dla naszych Słuchaczy i Absolwentów

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • 2 zdjęcia

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Go to top of page