Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Roczna Szkoła Policealna

ASYSTENT NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

Asystent nauczyciela przedszkola pomaga nauczycielowi w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Istotą jego pracy jest pomoc nauczycielowi przedszkola i współpraca z nim w zakresie sprawowania właściwej opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu.
Zatrudnienie znajdziesz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych tj. przedszkola, żłobki, kluby malucha

  • szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych
  • realizujemy program autorski pracowników Plus Edukacja
  • nauka trwa rok (2 semestry), kończy się egzaminem, otrzymujesz dyplom zawodowy z tytułem: ASYSTENT NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  • zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

  • zaświadczenia do  ZUS, KRUS i innych
  • materiały z zajęć przez Internet
  • pośrednictwo pracy dla naszych Słuchaczy i Absolwentów

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • 2 zdjęcia

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Zawód: Asystent nauczyciela przedszkola
Nr zawodu: 531202

Go to top of page