Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Medyczne Szkoły Policealne

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Terapeuta zajęciowy jest osobą, która prowadzi różne  formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych. Terapeuta zajęciowy potrafi komunikować się ze swoimi pacjentami, motywować osoby niepełnosprawne oraz rozwiązywać trudne sytuacje życiowe. Jeśli chcesz pomagać potrzebującym kierunek ten jest właśnie dla Ciebie.

Nauczysz się:

 • nawiązywać kontakt interpersonalny
 • rozpoznawać i diagnozować potrzeby bio-psycho-społeczne podopiecznego
 • planować indywidualną i grupową terapię zajęciową
 • prowadzić terapię zajęciową różnymi metodami i technikami
 • przeprowadzać wywiad z podopiecznym, jego rodziną, opiekunem prawnym oraz innymi osobami znaczącymi dla podopiecznego
 • motywować podopiecznego do rozwijania zainteresowań w celu podwyższenia kompetencji społecznych
 • opracowywać kwestionariusze, arkusze, karty informacyjne oraz inne narzędzia do oceny efektów pracy z podopiecznym.

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • świetlicach terapeutycznych
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • szkołach specjalnych
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • zakładach pomocy społecznej
 • oddziałach psychiatrycznych
 • poradniach psychologicznych
 • hospicjach
 • w oddziałach szpitalnych.
 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Nauka trwa 2 lata (4 semestry), otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem: TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
 • Zajęcia odbywają się w sobotę i niedziele co tydzień

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

 • zaświadczenia do  ZUS, KRUS i innych
 • legitymacja szkolna
 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy dla naszych Słuchaczy i Absolwentów
 • praktyki zawodowe

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 2 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Zawód: Terapeuta zajęciowy 325907
Kwalifikacje:
MS.09. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Go to top of page
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }