Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Medyczne Szkoły Policealne

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Jako technik sterylizacji medycznej będzie można znaleźć zatrudnienie w sterylizatorniach zakładów ochrony zdrowia, pracowniach endoskopowych, gabinetach stomatologicznych. Do zadań technika sterylizacji medycznej należy kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych, przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Nauka trwa rok (2 semestry), otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem: TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
 • Zajęcia odbywają się w sobotę i niedziele co 2 tygodnie

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

 • zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych
 • legitymacja szkolna
 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy dla naszych Słuchaczy i Absolwentów
 • praktyki zawodowe

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 2 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Zawód: Technik sterylizacji medycznej
Kwalifikacje:
K1 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej (Z.20.)

Go to top of page