Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Medyczne Szkoły Policealne

TECHNIK MASAŻYSTA

Posiadając zawód technik masażysta można wykonywać, masaż kosmetyczny, sportowy oraz leczniczy. Można przeprowadzać niektóre zabiegi fizykoterapeutyczne oraz gimnastykę leczniczą. Jako technik masażysta można podjąć pracę w gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, gabinetach kosmetycznych, a także zespołach rehabilitacyjnych szpitali, uzdrowisk.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Nauka trwa 2 lata (4 semestry), otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem: TECHNIK MASAŻYSTA
 • Zajęcia odbywają się w sobotę i niedziele co tydzień

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

 • zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych
 • legitymacja szkolna
 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy dla naszych Słuchaczy i Absolwentów
 • praktyki zawodowe

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 2 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Zawód: Technik masażysta 325402
Kwalifikacje:
K1 Świadczenie usług w zakresie masażu (MS.01.)

Technik masażysta

* prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
** zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych oraz u pracodawcy

Go to top of page