Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Medyczne Szkoły Policealne

TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

Montuje i eksploatuje urządzenia elektroniczne i systemów informatyki medycznej, montuje sprzęt komputerowy i oprogramowanie Systemy Informatyki Medycznej.
Po ukończeniu tego kierunku będziesz mógł wykonywać samodzielnie lub we współpracy z podległymi pracownikami i personelem medycznym. Będziesz uczestniczyć i współdziałać w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych.
Pracę znajdziesz w zespołach elektromedycznych, zakładach naprawy sprzętu medycznego, serwisach firmowych aparatury medycznej, wytwórniach i serwisach sprzętu elektronicznego oraz pracowniach informatyki medycznej. Posiadając zawód technika elektroniki i informatyki medycznej pracuje się w pomieszczeniach technicznych lub w gabinetach do badań, salach operacyjnych, gdzie znajdują się elektroniczne urządzenia medyczne.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Nauka trwa 2 lata (4 semestry), kończy się egzaminem z przygotowania zawodowego, otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem: TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ
 • Zajęcia odbywają się w sobotę i niedziele co 2 tygodnie

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

 • zaświadczenia do  ZUS, KRUS i innych
 • legitymacja szkolna
 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy dla naszych Słuchaczy i Absolwentów
 • praktyki zawodowe

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 2 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Zawód: Technik elektroniki i informatyki medycznej
Kwalifikacje:
K1 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej (E.27)

* prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizował tego przedmiotu

Go to top of page