Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Medyczne Szkoły Policealne

Kształcenie i rekrutacja

Medyczne Szkoły Policealne Plus Edukacja posiadają uprawnienia szkoły publicznej

 • nauka trwa od roku do dwóch lat (tj. 2 do 4 semestrów), w zależności od kierunku
 • zajęcia odbywają się w trybie zaocznym lub dziennym
 • po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu zawodowego, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po jego zdaniu otrzymuje TYTUŁ TECHNIKA
 • wydajemy zaświadczenia do ZUS i KRUS lub na prośbę słuchacza do innych instytucji
 • każdy uczeń otrzymuje bezpłatnie legitymacje szkolną uprawniającą do zniżek MPK, PKP
 • o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń
 • praktyki zawodowe odbywają się u pracodawców, w znanych i renomowanych firmach

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ, ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

szczegóły w zakładce „promocje

WSZYSTKIE MEDYCZNE SZKOŁY POLICEALNE PLUS EDUKACJA MAJĄ UPRAWNIENIA SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Wymagane dokumenty przy zapisie:

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
 • 3 zdjęcia
Go to top of page