Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Licea dla dorosłych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

  • na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej podstawowej
  • Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej
  • realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, nauka trwa 3 lata (6 semestrów), po ukończeniu otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły średniej i możesz przystąpić do egzaminu maturalnego
  • zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

  • zaświadczenia do  ZUS, KRUS i innych
  • legitymacja szkolna
  • materiały z zajęć przez Internet

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  • 3 zdjęcia

Plan nauczania
Typ szkoły: Liceum ogólnokształcące

Go to top of page