Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Licea Ogólnokształcące dla dorosłych

Kształcenie i rekrutacja

Plus zaprasza do Liceów Ogólnokształcących  wszystkie osoby dorosłe, które:

 • ukończyły 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają naukę,
 • z uwagi na obowiązki rodzinne lub pracę nie mają możliwość kształcenia w szkole dziennej,
 • nie mają środków na finansowanie nauki,
 • w szybki i skuteczny sposób muszą zdobyć wykształcenie średnie i zdać maturę,
 • mają kilkuletnią przerwę  w nauce i oczekują pomocy dydaktycznej oraz systematycznie wysyłanych materiałów z każdych zajęć.
  Plus LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla dorosłych  zaprasza osoby dorosłe, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum. Czas trwania nauki 3 lata , 6 semestrów.

PLUS LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH MAJĄ UPRAWNIENIA SZKÓŁ PUBLICZNYCH, REALIZUJĄ PROGRAM MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

 • Forma zajęć; system zaoczny, co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę.
 • Dokument po zakończeniu nauki : świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu matury również świadectwo maturalne na druku MEN.
 • Zaświadczenia do ZUS, KRUS, wydawane są za darmo  już przy zapisie.
 • Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych - decyduje kolejność składania zgłoszeń.

SŁUCHACZE KAŻDEJ SZKOŁY POLICEALNEJ OTRZYMUJĄ MATERIAŁY Z ZAJĘĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ, ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

szczegóły w zakładce „promocje

Wymagane dokumenty przy zapisie:

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
 • 3 zdjęcia
Go to top of page