Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kursy Kwalifikacyjne

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

K1 Sporządzanie potraw i napojów (T.6.) (700 godz.)
K2 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15.)
(300 godz.)

Słuchacz kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania
 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów
 • planowania i oceny żywienia
 • organizowania produkcji gastronomicznej
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych
 • wystarczy mieć ukończone gimnazjum (lub 8-klasową szkołę podstawową)
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych – nauka trwa 2 lata (K1, K2), każda kwalifikacja kończy się egzaminem OKE i otrzymuje się zaświadczenie potwierdzające daną kwalifikację
 • zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym

TO DOSTAJESZ !!!

 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacji
 • praktyka zawodowa

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Go to top of page