Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kursy Kwalifikacyjne

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

K1 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.21.) (590 godz.)
K2 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.22.)
(380 godz.)

Słuchacz kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  będzie
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • obliczania podatków
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
 • prowadzenia rachunkowości
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • wystarczy mieć ukończone gimnazjum (lub 8-klasową szkołę podstawową)
 • Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej – nauka trwa 2,5 roku (K1, K2), każda kwalifikacja kończy się egzaminem OKE i otrzymuje się zaświadczenie potwierdzające daną kwalifikację
 • zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym

TO DOSTAJESZ !!!

 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacji
 • praktyka zawodowa

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Go to top of page