Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kursy Kwalifikacyjne

TECHNIK ROLNIK

Słuchacz kształcący się w zawodzie technik rolnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich
 • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego
 • wystarczy mieć ukończone gimnazjum (lub 8-klasową szkołę podstawową)
 • Technik Rolnik – nauka trwa 2 lata (K1, K2), każda kwalifikacja kończy się egzaminem OKE
  i otrzymuje się zaświadczenie potwierdzające daną kwalifikację
 • zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym

TO DOSTAJESZ !!!

 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacji
 • praktyka zawodowa

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

K1 Prowadzenie produkcji rolniczej; (RL.03.)
K2 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej; (RL.16.)

Kurs kwalifikacyjny TECHNIK ROLNIK

Go to top of page