Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kursy Kwalifikacyjne

TECHNIK LOGISTYK

K1 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (A.30.) (420 godz.)
K2 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów (A.31.) (310 godz.)
K3 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (A.32.)
(250 godz.)

Słuchacz kształcący się w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 • zarządzania zapasami
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową
 • zarządzania gospodarką odpadami
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
 • wystarczy mieć ukończone gimnazjum (lub 8-klasową szkołę podstawową)
 • Technik Logistyk – nauka trwa 2,5 roku (K1, K2, K3), każda kwalifikacja kończy się egzaminem OKE i otrzymuje się zaświadczenie potwierdzające daną kwalifikację
 • zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym

TO DOSTAJESZ !!!

 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacji
 • praktyka zawodowa

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Go to top of page