Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

TECHNIK KSIĘGARSTWA

K1 Prowadzenie sprzedaży (A.18.) (700 godz.)
K2 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej (A.21.)
(240 godz.)

Słuchacz kształcący się w zawodzie technik księgarstwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania do sprzedaży asortymentu księgarskiego i jego sprzedaży
 • opracowywania informacji bibliograficznej i katalogów księgarskich
 • prowadzenia działalności informacyjno-bibliograficznej
 • promowania asortymentu księgarskiego
 • zaopatrywania księgarni w asortyment księgarski
 • wystarczy mieć ukończone gimnazjum (lub 8-klasową szkołę podstawową)
 • Technik Księgarstwa – nauka trwa 2 lata (K1, K2), każda kwalifikacja kończy się egzaminem OKE i otrzymuje się zaświadczenie potwierdzające daną kwalifikację
 • zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym

TO DOSTAJESZ !!!

 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacji
 • praktyka zawodowa

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Go to top of page