Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kursy Kwalifikacyjne

TECHNIK HOTELARSTWA

K1 Planowanie i realizacja usług w recepcji (T.11.) (480 godz.)
K2 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (T.12.)
(320 godz.)

Słuchacz kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich
 • rezerwowania usług hotelarskich
 • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji
 • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości
 • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe
 • wystarczy mieć ukończone gimnazjum (lub 8-klasową szkołę podstawową)
 • Technik Hotelarstwa – nauka trwa 2 lata (K1, K2), każda kwalifikacja kończy się egzaminem w OKE i otrzymuje się zaświadczenie potwierdzające daną kwalifikację
 • zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym

TO DOSTAJESZ !!!

 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacji
 • praktyka zawodowa

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Go to top of page