Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kursy Kwalifikacyjne

TECHNIK HANDLOWIEC

K1 Prowadzenie sprzedaży (A.18.) (700 godz.)
K2 Prowadzenie działalności handlowej (A.22.) (320 godz.)

Słuchacz kształcący się w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych
 • organizowania i prowadzenia działalności handlowej
 • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa
 • wystarczy mieć ukończone gimnazjum (lub 8-klasową szkołę podstawową)
 • Technik handlowiec – nauka trwa 2,5 roku (K1, K2), każda kwalifikacja kończy się egzaminem OKE i otrzymuje się zaświadczenie potwierdzające kwalifikację
 • zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym

TO DOSTAJESZ !!!

 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacji
 • praktyka zawodowa

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Go to top of page