Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kursy Kwalifikacyjne

TECHNIK ENERGETYK

K1 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej (E.22.)
(450 godz.)
K2 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej (E.23.) (450 godz.)

Słuchacz kształcący się w zawodzie technik energetyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych;
 • wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych;
 • nadzorowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.
   
 • wystarczy mieć ukończone gimnazjum (lub 8-klasową szkołę podstawową)
 • Technik Energetyk – nauka trwa 2,5 roku (K1, K2), każda kwalifikacja kończy się egzaminem OKE i otrzymuje się zaświadczenie potwierdzające daną kwalifikację
 • zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym

TO DOSTAJESZ !!!

 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacji
 • praktyka zawodowa

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Go to top of page