Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kursy Kwalifikacyjne

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

K1 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania (A.54.) (370 godz.)
K2 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych (A.25.) (300 godz.)
K3 Drukowanie cyfrowe (A.55.)
(300 godz.)

Słuchacz kształcący się w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania
 • obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii
 • przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych
 • wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych
 • prowadzenia procesów drukowania
 • wystarczy mieć ukończone gimnazjum (lub 8-klasową szkołę podstawową)
 • Technik Cyfrowych Procesów Graficznych – nauka trwa 2,5 roku ( K1, K2, K3), każda kwalifikacja kończy się egzaminem  OKE i otrzymuje się zaświadczenie potwierdzający daną kwalifikację
 • zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym

TO DOSTAJESZ !!!

 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacji
 • praktyka zawodowa

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Go to top of page