Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kursy Kwalifikacyjne

TECHNIK BUDOWNICTWA

K1 Montaż konstrukcji budowlanych (B.20.) (600 godz.)
K2 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (B.33.) (220 godz.)
K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

(B.30.) (110 godz.)

Słuchacz kształcący się w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania określonych robót budowlanych
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej
 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej
 • wystarczy ukończone gimnazjum (lub 8-klasową szkołę podstawową)
 • technik budownictwa – nauka trwa 2,5 roku (K1, K2, K3), każda kwalifikacja kończy się egzaminem OKE i otrzymuje się zaświadczenie potwierdzające kwalifikację
 • zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym

TO DOSTAJESZ !!!

 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacji
 • praktyka zawodowa

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Go to top of page