Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kursy Kwalifikacyjne

ROLNIK

Słuchacz kształcący się w zawodzie rolnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich
 • obliczania opłacalności produkcji rolniczej
 • wystarczy ukończone gimnazjum (lub 8-klasową szkołę podstawową)
 • Rolnik – nauka trwa 1,5 roku (K1), każda kwalifikacja kończy się egzaminem OKE i otrzymuje się zaświadczenie potwierdzające kwalifikację
 • zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym

TO DOSTAJESZ !!!

 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacji
 • praktyka zawodowa

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

K1 Prowadzenie produkcji rolniczej; (RL.03.)

Kurs kwalifikacyjny ROLNIK

Go to top of page