Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kursy Kwalifikacyjne

MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

K1 Montaż konstrukcji budowlanych (B.20.) (600 godz.)

Słuchacz kształcący się w zawodzie monter konstrukcji budowlanych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu;
 • montowania elementów konstrukcji budowlanych;
 • wykonywania prac związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji budowlanych;
 • zabezpieczania elementów konstrukcji budowlanych przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych

 

 • wystarczy mieć ukończone gimnazjum (lub 8-klasową szkołę podstawową)
 • Monter konstrukcji budowlanych – nauka trwa 1,5 roku (K1), każda kwalifikacja kończy się egzaminem OKE i otrzymuje się zaświadczenie potwierdzające daną kwalifikację
 • zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym  

TO DOSTAJESZ !!!

 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacji
 • praktyka zawodowa

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Go to top of page