Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kursy Kwalifikacyjne

KUCHARZ

K1 Sporządzanie potraw i napojów (T.6.) (700 godz.)

Słuchacz kształcący się w zawodzie kucharz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przechowywania żywności
 • sporządzania potraw i napojów
 • wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów
   
 • wystarczy mieć ukończone gimnazjum (lub 8-klasową szkołę podstawową)
 • Kucharz – nauka trwa 2 lata (K1), każda kwalifikacja kończy się egzaminem OKE
  i otrzymuje się zaświadczenie potwierdzające daną kwalifikację
 • zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym

TO DOSTAJESZ !!!

 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacji
 • praktyka zawodowa

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Go to top of page