Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kursy Kwalifikacyjne

FOTOGRAF

K1. Rejestracja i obróbka obrazu (A.20.) (750 godz.)

Słuchacz kształcący się  w zawodzie fotograf będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania planu zdjęciowego
 • rejestrowania obrazu
 • kopiowania i obróbki obrazu
 • wystarczy ukończone gimnazjum (lub 8-klasową szkołę podstawową)
 • Fotograf – nauka trwa 1,5 roku (K1), każda kwalifikacja kończy się egzaminem OKE i otrzymuje się zaświadczenie potwierdzające kwalifikację
 • zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym

TO DOSTAJESZ !!!

 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy 
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacji
 • praktyka zawodowa

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Go to top of page