Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kursy Kwalifikacyjne

DEKARZ

K1 Wykonywanie robót dekarskich (B.12.) (750 godz.)

Słuchacz kształcący się w zawodzie dekarz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich
 • wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej
 • wykonywania odwodnień połaci dachowych
 • remont i rozbiórka pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych

 

 • wystarczy mieć ukończone gimnazjum (lub 8-klasową szkołę podstawową)
 • Dekarz – nauka trwa 1,5 roku (K1), każda kwalifikacja kończy się egzaminem OKE i otrzymuje się zaświadczenie potwierdzające daną kwalifikację
 • zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym

TO DOSTAJESZ !!!

 • materiały z zajęć przez Internet
 • pośrednictwo pracy
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacji
 • praktyka zawodowa

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 5 comiesięcznych rat

Go to top of page