Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kursy kwalifikacyjne

Kształcenie i rekrutacja

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zakresie jednej kwalifikacji (K). Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE). Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu. Zdobycie wszystkie kwalifikacji w obrębie danego zawodu wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie dyplomu technika w danym zawodzie.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ, ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

szczegóły w zakładce „promocje

Aby zapisać się na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe wystarczy ukończone gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową.
Nowa forma kształcenia umożliwia osobom dorosłym dalsze kształcenie oraz doskonalenie zawodowe już w trakcie aktywności zawodowej. Pozwala na łatwiejsze dostosowanie się do potrzeb rynku pracy oraz elastyczność zawodową.

Wymagane dokumenty przy zapisie:

  • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
Go to top of page