Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kursy i szkolenia

Kurs: specjalista kadr i płac

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Specjalista ds kadr i płac to osoba niezbędna w każdej firmie. Regulacje prawne zawarte w kodeksie pracy oraz w kodeksie cywilnym osoba taka ma w małym palcu - płynnie porusza się też w dokumentacji związanej z rozliczaniem pracowników z Urzędem Skarbowym czy ZUS.

Trzydziestogodzinny kurs "Specjalista ds kadr i płac" to inwestycja w twoją zawodową przyszłość. Twoja znajomość prawa i procedur okaże się kartą przetargową na rynku pracy. Pracownicy i pracodawcy cenią specjalistów ds kadr i płac,dla których procedury prawne nie mają tajemnic.

Szkolenie dla kadr

Szkolenie kadry i płace uczyni cię specjalistą ds prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej i sprawi, że umiejętnie będziesz poruszać w gąszczu ustaw prawa pracy. W cenie kursu zapewnione są wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia.

W cenie kursu zapewnione są wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia.
Liczba godzin: 30 godzin
Czas zajęć: w dni robocze: 2, 3 razy w tygodniu
 

Program kursu*:

1. Zakres czynności i obowiązków pracowników działu kadr i płac
2. Regulacje prawne zawarte w kodeksie pracy i kodeksie cywilnym a szczególności
 • rodzaje umów o pracę w tym umowy cywilnoprawne
 • nawiązanie i ustanie stosunku pracy
 • ewidencja czasu pracy, wynagrodzenia za pracę
 • urlopy pracownicze
 • akty wewnątrzzakładowe, regulaminy
 • obowiązki pracownika i pracodawcy
 • rozwiązywanie umów o pracę
 • zatrudnianie kobiet i młodocianych
3. Prowadzenie dokumentacji kadrowo- płacowej
4. Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutu na wynagrodzenia:
 • dokumentacja płac
 • wynagrodzenia z tytułu umowy o prace oraz umów cywilnoprawnych
 • obliczanie urlopu wypoczynkowego (ekwiwalent za urlop) okolicznościowego, nieobecności usprawiedliwionych płatnych
 • obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, wychowawczych i macierzyńskich
 • obliczanie zasiłków z budżetu państwa
 • świadczenia na rzecz pracowników
 • świadczenia rodzinne
 • ubezpieczenia społeczne
5. Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym podatek od osób fizycznych
6. Dokumentacja i rozliczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z ZUS
7. Sporządzenie listy płac metodą tradycyjną
8. Komputerowy program do obsługi kadr i płac
9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( zasady tworzenia, regulamin ZFŚS)
10. Wypadki przy pracy (rejestracja i tryb załatwiania)

* przedstawiony program jest programem ramowym i nie przedstawia oferty handlowej

Go to top of page