Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Szkolenie - Jak przygotować biznesplan?

Nie wiesz jak napisać biznesplan? Znajomość zasad prawidłowej konstrukcji biznesplanu jest ci potrzebna podczas założenia firmy lub wdrożenia nowego projektu? Zachęcamy do udziału szkoleniu organizowanym w szkołach Plus Edukacja. Uczestnikom kursu pokazujemy krok po kroku jak stworzyć dobry biznesplan.

W ramach szkolenia przedstawiamy zagadnienia wstępne związane z tworzeniem biznesplanu, analizą otoczenia, analizą działań marketingowych, analizą finansową i analizą ryzyka. Starannie zaplanowany kurs, prowadzony przez naszych doświadczonych szkoleniowców, obejmuje również ćwiczenia praktyczne i warsztaty.

W cenie kursu zapewnione są wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia.
Liczba godzin: 30 godzin
Czas zajęć: w dni robocze: 2, 3 razy w tygodniu
 

Program kursu*:

Zagadnienia wstępne
 • biznesplan jako narzędzie planowania w przedsiębiorstwie
 • zasady przygotowania biznes planu
 • cele przygotowania biznes planu
 • etapy przygotowania biznes planu
 • wizja, misja i cel przygotowywanego projektu
1. Analiza otoczenia
 • analiza branży
 • badanie konkurencji
 • analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa – analiza SWOT
 • źródła informacji
2. Analiza działań marketingowych
 • marketing mix
 • reklama, promocja, cena – metody jej wyznaczania, polityka cenowa, dystrybucja, sprzedaż, public relations
 • cykl życia produktu
 • strategia jakościowo – cenowa
3. Analiza finansowa
 • planowane nakłady inwestycyjne w ramach projektu
 • planowane przychody uzyskane w ramach projektu
 • planowane koszty projektu
 • bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne
4. Analiza ryzyka
 • źródła zagrożeń projektu i ich diagnozowanie
 • przyczyny występowania ryzyka
 • analiza wrażliwości
5. Przykłady biznesplanów: ćwiczenia i warsztaty

* przedstawiony program jest programem ramowym i nie przedstawia oferty handlowej

Go to top of page