Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kursy i szkolenia

PROFESJONALNA SEKRETARKA/ASYSTENTKA

W cenie kursu zapewnione są wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia.
Liczba godzin: 30 godzin
Czas zajęć: codziennie w dni robocze, od 16.30
 

Program kursu*:

1. Miejsce i rola sekretariatu w skutecznym funkcjonowaniu firmy/instytucji

 • funkcja reprezentacyjna, informacyjna i administracyjna

2. Sylwetka sekretarki

 • główne zadania, umiejętności i zakres odpowiedzialności w sekretariacie
 • wygląd zewnętrzny ? ?dress code? i makijaż biznesowy
 • predyspozycje osobowościowe, umiejętność autoprezentacji

3. Efektywne zarządzanie czasem

 • organizacja i planowanie pracy, zadań- techniki
 • organizacja przestrzeni pracy - przechowywanie i archiwizacja dokumentów

3. Komunikacja interpersonalna i etykieta biznesowa

 • efektywna komunikacja z przełożonym, współpracownikami i interesantami
 • ustalanie priorytetów
 • sztuka efektywnego słuchania
 • obraz firmy prezentowany klientowi
 • asertywność

4. Prowadzenie rozmów przez telefon

 • specyfika kontaktu telefonicznego
 • etapy rozmowy telefonicznej
 • łączenie rozmów
 • pozyskiwanie, udzielanie i ochrona  informacji w rozmowach telefonicznych, polityka prywatności

5. Organizacja spotkań biznesowych

6. Komputeryzacja prac biurowych (Word, Excel, PowerPoint, poczta elektroniczna)

7. Ćwiczenia z dokumentacją i pismami biurowymi

 • przygotowywanie pism, korespondencji, przesyłek kurierskich
 • przygotowywanie i uzupełnianie dokumentacji biurowej
 • korespondencja biurowa
 • netykieta, czyli savoir-vivre w Internecie (email)
 • rejestracja dokumentów

8. Wybrane elementy prawa pracy

 • teczka osobowa ? co powinna  zawierać
 • umowa cywilnoprawna a umową o pracę
 • ewidencja czasu pracy
 • wnioski urlopowe

9. Obsługa urządzeń techniki biurowej

 • komputer
 • fax
 • kserokopiarka
 • skaner

* przedstawiony program jest programem ramowym i nie przedstawia oferty handlowej

Go to top of page