Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kurs - Podatkowa książka przychodów i rozchodów

Chcesz zdobyć teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat zasad prowadzenia i rozliczania księgi przychodów i rozchodów? Szukasz kursu księgowości, dzięki któremu podniesiesz swoje kwalifikacje lub zdobędziesz wymarzoną pracę w księgowości? Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla księgowych, organizowanych w szkołach Plus Edukacja.

W ramach szkolenia z pełnej księgowości, przekazujemy cenne umiejętności związane z kompleksowym prowadzenia=em księgi przychodów i rozchodów. Podczas starannie przygotowanych zajęć przekazujemy wiedzę dotyczącą przepisów prawnych regulujących obowiązki podatkowe małych firm, zakładania i prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczeń podatku VAT.

W cenie kursu zapewnione są wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia.
Liczba godzin: 30 godzin
Czas zajęć: w dni robocze: 2, 3 razy w tygodniu
 

Program kursu*:

1. Księga podatkowa – podstawowe narzędzie księgowe podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych, zasady i podstawy prawne - przepisy prawne regulujące obowiązki podatkowe małych firm
 • księga przychodów a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o rachunkowości
 • podstawowe zasady rachunkowości – zasada kasowa i memoriałowa
 • inne formy opodatkowania- ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa
2. Podatkowa książka przychodów i rozchodów jako forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej
 • procedury obowiązujące przy zakładaniu księgi
 • zasady prowadzenia ewidencji KPiR
 • urządzenia uzupełniające do KPiR
 • przychody z działalności gospodarczej w KPiR
 • przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów , materiałów i usług
 • pozostałe przychody
3. Koszty związane z prowadzeniem firmy
 • koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym
 • koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu
 • koszty zakupu, uboczne koszty zakupu
 • koszty reklamy, podróży służbowych
 • inne koszty działalności
4. Majątek firmy
 • środki trwałe – pojęcie, klasyfikacja
 • amortyzacja środków trwałych, metody wyliczania zużycia
 • ćwiczenia w wyliczaniu amortyzacji metodą liniową i degresywną
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • samochód osobowy wykorzystywany w działalności gospodarczej
 • karta ewidencji przebiegu pojazdu – kilometraż
 • koszt użytkowania pojazdu jako koszt uzyskania przychodu
5. Rozliczenie pracownika z US i ZUS
 • lista płac jako podstawa ewidencji w KPiR
 • indywidualne karty przychodów pracownika
 • obowiązki pracodawcy wobec ZUS
 • pracodawca jako płatnik zaliczki na podatek dochodowy
 • umowy cywilno-prawne
 • świadczenia na rzecz pracowników
6. Wynik na działalności gospodarczej i ustalenie zobowiązania podatkowego
 • zamknięcie miesięczne i roczne KPiR
 • ustalenie przychodów i kosztów uzyskania przychodu
 • dochód do opodatkowania – wynik finansowy brutto
 • ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego
7. Rozliczenie podatku VAT
 • VAT naliczony - ewidencja
 • VAT należny - ewidencja
 • deklaracja VAT-7 ćwiczenia
 • metody rozliczania podatku z US

* przedstawiony program jest programem ramowym i nie przedstawia oferty handlowej

Go to top of page