Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kursy i szkolenia

OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

W cenie kursu zapewnione są wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia.
Liczba godzin: 30 godzin
Czas zajęć: w dni robocze: 2, 3 razy w tygodniu
 

Program kursu*:

1. Elementy prawa

Prawo rzeczowe:

  • pojęcie rzeczy i mienia, własność i współwłasność, ochrona własności

Prawo zobowiązań:

  • pojęcie źródła i rodzaje zobowiązań, wygaśnięcie zobowiązań
  • umowy w działalności gospodarczej /tryb zawierania umów, zamówienia publiczne, wybrane umowy z kodeksu cywilnego/sprzedaż podstawowe pojęcia /rękojmia i gwarancja/

Prawa pracy:

  • stosunki pracy i ich rodzaje /nawiązanie i rozwiązanie
  • prawa i obowiązki stron stosunku pracy/obowiązki pracodawcy i pracownika/odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie
2. Towaroznawstwo

Klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów, istota kodowania towarów, opakowanie i oznaczanie towarów, współczesne opakowania, a ekologia, obligatoryjne i fakultatywne oznaczenia na produktach w obrocie krajowym i zagranicznym zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej, ochrona towarów w transporcie i magazynowaniu, zasady przechowywania wybranych towarów w odniesieniu do warunków atmosferycznych.

3. Dokumentacja handlowa i magazynowa

Dokumentacja handlowa – zamówienia, oferty, umowy, dokumentacja związana z dostawą, dokumentacja związana ze sprzedażą, dokumentacja magazynowa, reklamacje i zwroty.
Rozliczenia i dokumentacja finansowa – rozliczenia gotówkowe, rozliczenia bezgotówkowe,rozliczenie i odprowadzanie utargów, dokumentacja finansowa sprzedaży (faktury, paragony).

4. Obsługa kas fiskalnych

Rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych, programowanie kas fiskalnych, praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej, rozpoznawanie i kontrola znaków pieniężnych

5. Ćwiczenia program do fakturowania, np. FPP firmy CDN/ Proste faktury – 8 godzin

Ewidencja kontrahentów, ewidencja towarów, cen i marż, rejestr sprzedaży i zakupów, kontrola stanów magazynowych

* przedstawiony program jest programem ramowym i nie przedstawia oferty handlowej

Go to top of page