Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kurs obsługi kasy fiskalnej

Chcesz zawodowo zajmować się obsługą kas fiskalnych? Planujesz podnieść swoje kwalifikacje, by zdobyć swoją wymarzoną pracę jako sprzedawca? Zachęcamy do udziału w kursach obsługi kasy fiskalnej. Uczestnikom szkolenia zapewniamy atrakcyjny program kursu, w trakcie którego krok po kroku przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z obsługą kasy fiskalnej.

W ramach kursu obsługi kas fiskalnych, w pełni zrozumiale przekazujemy praktyczną wiedzę dotyczącą prawa handlowego, towaroznawstwa, dokumentacji handlowej i magazynowej oraz budowy i obsługi kasy. Kurs obsługi kasy fiskalnej obejmuje również część ćwiczeniową. Zainteresowane osoby zachęcamy do udziału w przystępnym cenowo szkoleniu dla sprzedawców.

W cenie kursu zapewnione są wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia.
Liczba godzin: 30 godzin
Czas zajęć: w dni robocze: 2, 3 razy w tygodniu
 

Program kursu*:

1. Elementy prawa

Prawo rzeczowe:

  • pojęcie rzeczy i mienia, własność i współwłasność, ochrona własności

Prawo zobowiązań:

  • pojęcie źródła i rodzaje zobowiązań, wygaśnięcie zobowiązań
  • umowy w działalności gospodarczej /tryb zawierania umów, zamówienia publiczne, wybrane umowy z kodeksu cywilnego/sprzedaż podstawowe pojęcia /rękojmia i gwarancja/

Prawa pracy:

  • stosunki pracy i ich rodzaje /nawiązanie i rozwiązanie
  • prawa i obowiązki stron stosunku pracy/obowiązki pracodawcy i pracownika/odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie
2. Towaroznawstwo

Klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów, istota kodowania towarów, opakowanie i oznaczanie towarów, współczesne opakowania, a ekologia, obligatoryjne i fakultatywne oznaczenia na produktach w obrocie krajowym i zagranicznym zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej, ochrona towarów w transporcie i magazynowaniu, zasady przechowywania wybranych towarów w odniesieniu do warunków atmosferycznych.

3. Dokumentacja handlowa i magazynowa

Dokumentacja handlowa – zamówienia, oferty, umowy, dokumentacja związana z dostawą, dokumentacja związana ze sprzedażą, dokumentacja magazynowa, reklamacje i zwroty.
Rozliczenia i dokumentacja finansowa – rozliczenia gotówkowe, rozliczenia bezgotówkowe,rozliczenie i odprowadzanie utargów, dokumentacja finansowa sprzedaży (faktury, paragony).

4. Obsługa kas fiskalnych

Rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych, programowanie kas fiskalnych, praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej, rozpoznawanie i kontrola znaków pieniężnych

5. Ćwiczenia program do fakturowania, np. FPP firmy CDN/ Proste faktury – 8 godzin

Ewidencja kontrahentów, ewidencja towarów, cen i marż, rejestr sprzedaży i zakupów, kontrola stanów magazynowych

* przedstawiony program jest programem ramowym i nie przedstawia oferty handlowej

Go to top of page